Fortsatt stopp för godstrafik på järnväg genom Danmark

Foto: Cargonet

På torsdagskvällen den 29 november spårade ett godståg ur, på en enkelspårig sträcka i Danmark. All godstrafik genom Danmark är därför stoppad. Viss trafik har kunnat gå via en omledningsväg.

Återställningsarbetet kommer att ta lång tid och en prognos kommer först senare under måndagen.

Trafikverket har kontakt med Banedanmark och följer noga utvecklingen. Den nationella krisledningen är i gång för att kunna bistå i arbetet.

Främst har Trafikverket en kontinuerlig dialog med tågoperatörer och näringsliv. Detta för att tillsammans kunna hitta alternativa lösningar för att godstrafiken till och från Sverige, som normalt passerar genom Danmark, ska komma igång så snart som möjligt.

I möjligaste mån upprättas landbryggor via lastbil. Viss trafik går över färjelinjerna från Trelleborg mot Tyskland samt andra färjeförbindelser.