Siemens säljer licensierad tillverkning av spårvagnar i Ukraina

Foto: Siemens

Siemens överväger att sälja en licens för produktion av spårvagnar till ett lokalt verkstadsföretag i Ukraina.

Enligt Cornelius Granig, vd för Siemens Ukraina, kommer namnet på den ukrainska tillverkaren att meddelas i slutet av det första kvartalet 2013. Han påpekar att projektet handlar om försäljningen av en licens och Siemens teknik, inte om att inrätta ett joint venture.

Enligt Granig kommer produktionen att handla om omkring 80 procent av den färdiga produkten, medan resterande 20 procent kommer att komma från utländska levrantörer. Tillverkningen handlar om av vagnar med längden upp till 27 meter.

Den årliga produktionen uppskattas till 100 enheter, och bland lokala partners finns företag som Bogdan, Krukiv, liksom LAZ.

Granig sade också att bolaget för närvarande inte har några planer på att delta i produktionen av ellok i Ukraina. En sådan möjlighet diskuterades i samarbete med Dnepropetrovsk-anläggningen, men projektet genomfördes aldrig.

– Idag är höghastighetståg inte den viktigaste frågan i vår produktionsstrategi, menar Cornelius Granig.