Hamburgs hamn utvidgar spårbundna intermodala aktiviteter till Ukraina

Ukrainska Intermodal Company hämtar gods i Hamburgs hamn. Foto: Ukrainian Intermodal Company (UIC)

Tyska hamnbolaget Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) har grundat ett eget intermodalt dotterföretag i Ukraina. Det nya ukrainska Intermodal Company (UIC) erbjuder containertransporter på järnvägen mellan hamnen i Odessa och viktiga ekonomiska centra i landet.

HHLA utökar därmed hamnbolagets framgångsrika intermodala verksamhet och utökar sitt utbud av snabba, tillförlitliga och effektiva hub-to-hub-transporter inom hamntransport.

De ukrainska hamnarna har utvecklats mycket dynamiskt de senaste åren. Enbart i svartahavshamnen i Odessa ökade hanteringsvolymen med 8,5 procent till nästan 650 000 TEU under 2019. Med 22 procent är dock järnvägens andel av inkommande och utgående containrar mellan hamnen och det ukrainska inlandet fortfarande förhållandevis låg. Som jämförelse: I Hamburg ankommer eller lämnar hamnen på ett miljövänligt sätt med tåg cirka 46 procent av sjöcontainrarna.

Med UIC har HHLA gett Ukraina klartecken för en större trafikförskjutning från väg till järnväg. Ändå behövs vägsystemet moderniseras på många ställen. Dessutom, med tanke på de stora avstånden i Ukraina som är nästan dubbelt så stort som Förbundsrepubliken Tyskland, är järnvägen förutbestämd för hållbar transport av gods på järnväg.

- HHLA besitter omfattande kunskaper om den intermodala verksamheten. Med ett effektivt tågsystem baserat på kundvänliga tjänster, transparenta priser, enkla bokningsprocesser och tillförlitliga tidtabeller, vill vi utnyttja den stora potentialen på den ukrainska intermodala marknaden, säger Philip Sweens , VD för HHLA International.

Tillsammans med lokala partners är målet att ta bort hinder för järnvägstransporter i Ukraina. Snart inleds veckovisa tågförbindelser från Hamburgs hamn till Ternopil, Kharkiv och Zaporozhye