Kanadensiska National Railway Company tar upp 500-miljoner dollar lån

Foto: National Railway Company

Kanadensiska National Railway Company, CN, tillkännagav nyligen att man tar upp ett offentligt tvådelat lån på 500 miljoner dollar bestående av ett lån på 250 miljoner dollar till 2,25 procents ränta som förfaller 2022, och ett på 250 miljoner dollar till 3,50 procents ränta med förfallodatum 2042.

CN räknar med att stänga erbjudandet den 20 nov 2012, under förutsättning att sedvanliga villkor gäller.

National Railway Company kommer att använda nettolikviden för allmänna finansieringsbehov, inklusive inlösen och refinansiering av utestående skulder.