Södertunneln i Helsingborg senareläggs

Foto: sxc.hu

Det allmänna konjunkturläget i kombination med en ny kostnadsuppskattning, som visar att Södertunneln blir betydligt dyrare än tidigare beräknat, har lett fram till att Treklövern och de rödgröna vill senarelägga bygget av Södertunneln i Helsingborg. Södertunneln, den 1,3 kilometer långa järnvägstunneln som planeras i Helsingborg för att möjliggöra att det nya H+ området binds ihop med stadsdelen Söder, skulle enligt plan börja byggas under hösten 2012. Nya kostnadsberäkningar visar att nedgrävningen skulle kosta cirka 750 miljoner kronor mer än tidigare beräknat. – Det besvärliga konjunkturläget och det faktum att kostnaderna för Södertunneln har ökat kraftigt gör att vi kommer föreslå kommunfullmäktige att senarelägga byggstarten. Utbyggnaden av H+ området fortsätter dock med fokus på Campus Helsingborg och de centrala hamndelarna, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S). Kostnadsberäkningen uppgår till drygt tre miljarder kronor i dagens prisnivå, vilket ska jämföras med den tidigare kalkylen på 2,3 miljarder kronor som togs fram i samband med utredningen 2009. Orsakerna är främst knutna till tekniska förändringar i planerna och kostnadsutvecklingen i byggbranschen. – Med stadsförnyelseprojektet H+ skapar vi flera nya stadsdelar i Helsingborg. Det är ett projekt som sträcker sig över lång tid och påverkas av en rörlig omvärld. Vi får alltså vara beredda på överraskningar och utmaningar under tiden, utan att förlora H+ projektets vision. Det är först nu det är möjligt att få en närmare kostnadsberäkning, och ställda inför de nya uppgifterna måste vi ta vårt ansvar, säger Peter Danielsson och Mikael Skoog. – Det är vanligt att den kalkylerade kostnaden ökar med ökad kunskap om projektet. Helsingborgs stad har tagit fram material med hög klass och samarbetet har fungerat bra. Från Trafikverkets sida tycker vi att det är extra tråkigt att det här betydelsefulla samhällsprojektet senareläggs, men vi har respekt för stadens ställningstagande. Det arbete som är gjort har varit viktigt för att få ett bra beslutsunderlag och kommer att vara till bra nytta även framöver, säger Lennart Andersson, regionchef Syd, Trafikverket.