Volvos järnvägssatsning tog hem Årets Lyft i Skåne och Blekinge

Peter Swahn i mitten, Volvos logistikchef i Olofström, är en glad vinnare. T.v. Reinhart Teltscher, Godstransportrådet Skåne/Blekinge och t..h. prisutdelaren av Årets Lyft, Torbjörn Suneson, Trafikverket.

Vid Trelleborgs hamns årliga transport- och logistikkonferens delades Godstransportrådet Skåne/Blekinges pris Årets Lyft ut. Priset går till det företag i regionen som utvecklat den bästa transportlösningen ur hållbarhetsperspektiv. För första gången knep Blekinge segern, det blev Volvo Personvagnar tillsammans med Volvo Logistik i Olofström som tog hem priset för 2012.

De mottog priset för sin mångåriga satsning där företagets utgående flöden numera går på järnväg till 85 procent.

– Vi är mycket glada för priset och detta ger oss ytterligare ett kvitto på vår lyckade satsning av hållbara transporter via järnväg. Det visar på att järnvägen kan fungera även i ett internationellt perspektiv. Våra transporter till Gent i Belgien passerar fem länder med bra precision, säger Peter Swahn, Volvo Personvagnars logistikchef i Olofström.

Motiveringen till priset lyder:

”En noggrann planering och ständig uppföljning av de i transportsystemet involverade operatörerna leder till tillförlitliga och hållbara transporter. Det av Volvo Car Corporation tillsammans med Volvo Logistic Services etablerade tågsystemet gör det möjligt att med stor tillförlitlighet dagligen hantera stora godsflöden mellan produktionsorterna Olofström, Göteborg, Umeå och Gent. Volvos framgångsrika satsning på järnvägstransporter inspirerar till efterföljd och återspeglar deras vilja och möjligheten att utveckla hållbara transportalternativ.”

– Volvo har genom åren satsat stora pengar på sin egen infrastruktur. Investeringar har även gjorts i olika containerkoncept för att dessa ska anpassas till transporterna av karosser och förarhytter. Med att ha över 85 procent av sina utflöden ifrån Olofström på järnväg gör man dessutom en stor insats för miljön, säger Reinhart Teltscher, ledamot i Godstransportrådet Skåne/Blekinge.

I och med Volvos vinst regionalt kvalificerar man sig till Årets Lyft Sverige 2012, där vinnarna från övriga Godstransportråd i landet är med. Priset delas ut vid Godsetdagen i Stockholm 5 mars 2013.