Minskar signalfel från tågväxlar

Foto: DJ Sturm

Uppsalaföretaget Lacum får 300 000 kronor för arbetet med reducering av signalfel från befintliga tågväxlar vintertid.

Företaget utvecklar lösningar som gör det möjligt för tågväxlar att tåla vinterförhållanden bättre. Lacum har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Start och UIC Business Lab.

Uppsala Innovation Centre är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap.