Nu är tågplanen för 2012 fastställd

Foto: Kasper Dudzik

I tågplan 2012 är järnvägsmarknaden i Sverige för första gången helt avreglerad, vilket har inneburit att det varit möjligt för nya aktörer att söka plats på spåren. Endast några få nya företag har dock sökt tåglägen.

Nu fastställs tågplan 2012 som visar alla tågs tidtabeller och banarbeten i det statliga järnvägsnätet under kommande år. Trafikverket har i stort kunnat tillgodose järnvägsföretagens önskemål, men trängseln på järnvägarna är fortsatt hög.

Trängseln på det statliga järnvägsnätet är stor på många håll i landet. Precis som tidigare år utnyttjas kapaciteten maximalt i storstadsregionerna. Till skillnad från tidigare år är det i år trängsel även på vissa banor utanför storstadsregionerna. På banorna i Bergslagen, sträckan Borlänge-Gävle, Ostkustbanan, stambanan genom övre Norrland och Malmbanan är belastningen högre än tidigare år.

Anledningen är stora banarbeten i kombination med att fler tåg än tidigare vill ha plats på banan. På flera platser i landet har man nu nått taket när det gäller tilldelning av tåg under vissa delar av dygnet. Sammantaget är det dock samma antal tåg i tågplan 2012 jämfört med tågplan 2011.

Att ta fram tågplanen är en komplicerad process där många faktorer ska vägas samman. Gods- och persontåg i fjärr- eller regionaltrafik ska samsas på samma banor. Efterfrågan av tåglägen skiftar över olika delar av landet och under olika tider på dygnet.

– Vi har tagit fram årets tågplan i nära samarbete med järnvägsföretagen och fört en dialog för att så långt möjligt undvika trängseln på banorna, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Ett av de nya bolagen som ansökt om tåglägen är Skandinaviska Jernbanor som kommer att köra persontrafik på sträckan Göteborg-Stockholm-Uppsala. Några företag som redan är etablerade på marknaden har ansökt om att köra nya sträckor, däribland Veolia som också kommer att börja trafikera sträckan Göteborg-Stockholm-Uppsala.

Tågplan 2012 gäller från 11 december 2011 till den 8 december 2012.