Ryska regeringen skjuter på privatiseringen av RZD

Foto: RZD

Privatisering av det ryska järnvägsmonopolet RZD kan komma att ske genom byte av aktier med utländska järnvägsföretag, enligt ett nytt förslag av Vladimir Jakunin, chef för RZD.

Det är möjligt att RZD kan komma att använda sig av de tyska erfarenheterna av privatisering,  metoder som användes under privatiseringen av Deutsche Bahn.

Enligt Jakunin kommer vägen för framtida privatisering av RZD bestämmas enligt marknadsmässiga villkor och att det i inledande skedet kan komma att finnas ett behov av att sälja högst 10 procent av företaget.

– Först bör vi placera en mindre post på marknaden för att för att se vad det ger för resultat. Först därefter kan vi börja fundera på hur vi ska gå tillväga. Jag tror att sanningen inte hittas i prognoser utan kommer att visa sig i slutresultatet. Tyska Järnvägarna sålde 5 till 10 procent av sina aktier i inledningsskedet och jag anser att detta är ett rimligt sätt att genomföra försäljningen. Vi får se vad beslutet som kommer att fattas av staten blir, säger Jakunin.

Samtidigt, enligt transportminister Maxim Sokolov, har regeringen inga planer på att sälja aktierna i Russian Railways i år. Enligt inofficiella uppgifter kan en privatisering av RZD göras tidigast 2015.