UIC anordnar järnvägskonferens på ministernivå i Jordanien

UIC har i nära samarbete med både Jordaniens Aqaba Railway Corporation, ARC, och Jordaniens Hejaz Railway, JHR, inbjudit till en konferens med titeln: "Vision för järnvägen; Projekt och perspektiv för Mellanöstern - mot ett integrerat, konkurrenskraftigt transportsystem".

Konferensen kommer att ge en unik möjlighet att få en allmän överblick över alla järnvägsprojekt som planeras eller är under konstruktion i Mellanöstern och kommer att behandla överensstämmelsen mellan nationella projekt och de regionala med syfte att utveckla ett regionalt järnvägsnätverk med starkt stöd från myndigheter, intressenter och potentiella investerare.

Jordaniens transportminister, Mr Hashem R al-Masaeid, har bjudit in alla transportministrarna i regionen att personligen delta i denna viktiga järnvägskonferens.

Som framgår av programmet kommer konferensen att behandla:

• Presentationer av deltagande transportministrar om den framtida rollen för järnvägar i sin transportpolitik

• Presentationer av översiktsplaner och viktiga projekt i respektive land

• Presentationer av internationella institutioner / regionala organisationer och deras respektive aktiviteter för att stödja utvecklingen av järnvägar i Mellanöstern