Järnvägsforum Norr samlas den 3 april

Järnvägsforum Norr är ett årligt återkommande forum. Foto: Järnvägsforum Norr

Järnvägsforum Norr anordnar en konferens om hållbara kommunikationer för varor, tjänster och människor – och dess kraft som tillväxtmotor för hela Sverige. I programmet finns bland andra Tomas Eneroth Infrastrukturminister Sverige, Anders B Werp Statssekreterare för Jon Georg Dale Samferdselsminister Norge, Lena Erixon Generaldirektör Trafikverket, Crister Fritzson vd SJ och Maud Olofsson Ordförande Visita och tidigare Näringsminister.

Temat den 3 april är Hur blir vi världsledande även 2040?

– Vi vill lyfta blicken och ha ett helikopterperspektiv på viktiga transportfrågor och hur de bidrar till samhällsnyttan ur flera olika perspektiv, säger Christin Borg, projektledare Mittstråket och en av huvudarrangörerna av årets konferens.

I norra Skandinavien finns flera utmaningar när det gäller hållbara kommunikationer, samtidigt som det finns en stor potential att möta dessa. Under konferensen kommer flera aktörer att presentera sin syn på hur den potentialen ska komma till sin rätt.

Järnvägsforum Norr är ett årligt återkommande forum där aktörer i norr samlas för att utbyta kunskap och tillsammans arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Den röda tråden i Järnvägsforum Norr är bättre kommunikationer för varor, tjänster och människor som tillväxtmotor. Forumet diskuterar forskning och utveckling, näringslivets förutsättningar och samhällets möjligheter ur olika perspektiv. Syftet med Järnvägsforum Norr är att öka engagemanget för bättre infrastruktur som en viktig förutsättning för norra Sverige.