Spanien planerar ny höghastighetslänk från Barcelona till franska gränsen

Foto: Mikel Oretja

Det Spanska Ministeriet för Utveckling planerar att lansera en höghastighetslinje från Barcelona till den franska gränsen under 2013, enligt Enirke Verdeger, vd för ADIF, det statsägda företaget, som hanterar majoriteten av Spaniens järnvägsinfrastruktur.

Genomförandet av detta projekt kommer att vara den sista delen av järnvägslinjen mellan Madrid-Lleida-Barcelona till franska gränsen och kommer att länka samman Spaniens största städer Barcelona och Madrid med Frankrike.

Den första höghastighetsjärnvägarena som byggdes i Spanien 1992 ansluter städerna Madrid och Sevilla med varandra. Tågen går på specialbyggd järnväg med en hastighet av 330 kilometer i timmen.

Till skillnad från spanska järnvägsnätet med en spårvidd på 1 668 millimeter, är höghastighetjärnvägarna byggda med europeisk spårvidd på 1 435 millimeter, vilket gör det möjligt att ansluta dem med till järnvägar i andra EU-länder, i synnerhet de franska.