Hitachi lanserar nytt europeiskt forskningscenter

Foto: Hitachi

Hitachi Europe meddelar att man har startat ett europeiskt centrum för järnvägsforskning.   European Rail Research Centre kommer att ligga i Hitachi Rail Europes kontor i centrala London och kommer att ingå i Hitachi Europe Transport Energi and Environment Research Laboratory.

Det nyligen inrättade forskningscentret kommer att fokusera på ett brett spektrum av områden, inbegripet rullande materiel, design, metoder för tillverkning samt underhåll och trafikledningssystem.

Järnvägssystem är en av Hitachis kärnverksamheter i Europa och Hitachi har nyligen gjort en överenskommelse om att underhålla nästa generationens persontåg för Storbritanniens Intercity Express-program.

Hitachi Rail Europa har också fått en order från Network Rail Infrastructure i Storbritannien om en prototyp för ett nytt trafikledningssystem. Det nya forskningscenteret kommer att stödja Hitachis växande verksamhet och förbättra Hitachikoncernens närvaro i Europa.

– På Hitachi, lägger vi stor vikt vid forskning och utveckling, vilket framgår av våra omfattande forskningscenter runt om i världen Med tanke på tillväxten av vår järnvägsverksamhet i Europa och Storbritannien kände vi att det var avgörande att etablera en särskild forskningsanläggning där nyckelfrågor inom områden som underhåll, tillverkning och trafikledningssystem kommer att presenteras, säger Shigeru Azuhata, vice vd och koncernchef på  Hitachi Group.