Bombardier levererar till Singapores tunnelbana

Foto: Bombardier

Bombardier har nu levererat det första tunnelbanetåget till Singapores nya Down Town Line, som med sina 42 kilometer och 33 stationer blir världens längsta linje för förarlös drift.

Leveransen sker till Singapores Land Transport Authority (LTA) enligt ett kontrakt som tecknades 2008 och avser 219 vagnar som kommer att trafikera sträckan i trevagnarståg.

De nya Movia-tågen ger Singapore ett lyft både tekniskt och miljömässigt jämfört med de tåg som idag trafikerar tunnelbanenätet. Kapaciteten blir exempelvis mer än 10 procent högre än för de tåg som idag är i drift på stadens Circle Line. Tack vare driv- och styrsystemet, utvecklat och konstruerat av Bombardier i Västerås, reduceras energiförbrukningen och driftskostnaderna sänks. Tåget är också återvinningsbart till 90 procent.

Down Town Line väntas få cirka 500 000 resenärer dagligen när linjen är i full drift. Den första delsträckan invigs i början av 2013.