Tibnor levererar stål till LKAB:s malmvagnar

Foto: LKAB

Över 1000 nya malmvagnar har byggts av Kiruna Wagon och Tibnor har levererat stålet till malmkorgen. Nu produceras det femtonde tågsättet.

Totalt handlar det om 15 nya tågsätt till Malmbanan med 68 vagnar i varje (exkl. reservvagnar). Kiruna Wagon bygger vagnarna som beställts av LKAB. Varje vagn har en malmkorg som kan lastas med 100 ton. Malmkorgarna tillverkas av laserskuret och laserhybridsvetsat stål från Tibnor. Affären är en del av ett nytt kundkoncept inom SSAB-koncernen där leveranser av avancerat höghållfast stål kombineras med logistik- och produktionstjänster.

Stålet som valts till malmkorgarna är varmvalsat stål från SSAB. Tibnor koordinerar materialflödet och laserskär stålet hos sitt dotterbolag EM Eriksson med produktion i Borlänge. E M Eriksson laserskär gavlar och sidor, samt bockar toppbalkar och hammarband till malmkorgarna. Därefter går det vidare till företaget Duroc i Luleå, som laserhybridsvetsar, innan Kiruna Wagon färdigställer produktionen.

Med leveransen till det femtonde tågsetet kommer Tibnor totalt ha levererat över 1000 malmkorgar till Malmbanans nya vagnar inklusive drifts- och underhållsreserv. Produktionen är i full gång och sista leveransen beräknas ske till Kiruna Wagon i början av 2013.