Skanska tar ännu ett kontrakt i New York

Foto: Scx.hu

Skanska har fått i uppdrag att genomföra förberedande arbeten för en tunnelbanestation på 86:e gatan för Second Avenue-linjen i New York. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Traylor Bros Inc., där Skanskas andel är 70 procent. Skanskas andel av kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet. Kund är Metropolitan Transportation Authority i New York.

Projektet inkluderar borrning och sprängning av bergrum för den framtida tunnelbanestationen på Second Avenue-linjen på 86:e gatan samt betonginklädnad av strukturen. Skanska kommer även att genomföra omfattande rivningsarbeten, schaktningsarbeten samt förstärkning av byggnader som angränsar till byggarbetsplatsen.

Arbetet påbörjas i september och beräknas vara slutfört hösten 2014.