”Öronmärk pengar till tunnelbanan”

Foto: Christer Wiik

Stockholms Handelskammare välkomnar att regeringen särskilt pekar ut tunnelbana till Nacka i infrastrukturpropositionen. Särskilt välkommet menar man att det är att regeringen vill se en kombinationslösning med tunnelbana till Nacka och en östlig vägförbindelse.

Dock påpekar Handelskammaren att infrastrukturpropositionen samtidigt kunde varit tydligare med hur tunnelbanesatsningarna i Stockholm ska finansieras. – Det är positivt för huvudstadsregionen att regeringen tydligt pekar ut tunnelbanan till Nacka som en viktig prioritering. Men att bara tillsätta en förhandlingsman med uppdrag att hitta alternativa finansieringsformer är inte tillräckligt för att klara det ekonomiska åtagande som krävs för att bygga ut tunnelbanenätet. Regeringen borde ha varit tydligare med sitt ansvar för hur tunnelbanan till Nacka ska finansieras, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

– Regeringen öppnar för ökad lånefinansiering av nyinvesteringar av infrastruktur som finansieras med brukaravgifter. Däremot avvisas fortfarande OPS (Offentlig Privat Samverkan). Regeringen avhänder sig därmed en metod att bygga billigare, snabbare och med högre kvalitet. OPS-lösningar används framgångsrikt i många andra länder i världen och det är olyckligt att regeringen inte vill ta till sig de erfarenheterna, säger Maria Rankka.