DB Schenker Rail förser sina godståg med "tysta" bromsar

Foto: Wiki Media

DB Schenker Rail i Bingen presenterade i början av oktober den första av 1 250 godsvagnar som försetts med ny utrustning som kallas "tysta" bromsar med bromsblock av komposit, så kallade LL block. Detta är en del av den kampanj som det federala transportministeriet stöder. Bruset reduceras med tio decibel, vilket är en minskning med mer än 50 procent.

DB Schenker Rail är den första operatören i EU, som byter ut bromsklossar av gjutjärn på den befintliga vagnparken. Detta gör att 10 000 godsvagnar låter mindre inom tre år. Förutsättning är att LL blocket blir godkänt och tillgängligt i mitten av 2013. DB Schenker Rail har för närvarande cirka 60 000 godsvagnar - en del av dem är dock på väg att tas ur trafik av åldersskäl. Nyare vagnar är sedan 2001 utrustade med tysta bromsar.

– DB har satt målen att halvera ljudet från bromsarna fram till 2020 jämfört med 2000. En viktig komponent är ombyggnaden av den befintliga godsvangparken. Detta gäller inte bara DB utan även alla andra inhemska och utländska operatörer och är därmed hela tågtransportsektorn i Tyskland och Europa, förklarar DBs vd Rüdiger Grube.