Israel lägger order på 72 dubbeldäckade tåg

Foto: Bombardier

Israel Railways har beställt ytterligare 72 dubbeldäckade tåg från Bombardier Transportation. Ordern är en del av ett ramavtal som undertecknades i oktober 2010, 150 tåg beställdes. De nya vagnarna är en förbättrad version av de tåg som idag är i drift. De första vagnarna av denna förbättrade modell sattes i trafik den 1 december 2011. Bombardier tillverkar och testar vagnarna vid Görlitz fabrik i Tyskland innan de färdigställs av Bombardiers partner i Israel, Dimona-baserade företaget Matar. Leveranserna kommer att ske mellan mars 2014 och februari 2015.Varje dubbeldäckat tåg kan transportera cirka 900 passagerare och dessa nya vagnar kommer att avsevärt förbättra passagerarnas komfort, säger Jean Berge, Vice President Sales, Mainline and Metros, Bombardier Transportation.

– Fler tåg, fler platser, mer komfort och ökad säkerhet lägger kommer att göra modern kollektivtrafik i Israel mer attraktiv och pålitlig.Den israeliska marknaden för kollektivtrafik  växer snabbt. Det finns en tydlig efterfrågan på fler tåg med kortare turtäthet för att göra passagerarnas resor bekvämare och effektivare.