Gemensam transportstrategi ska stärka nordisk infrastruktur

Foto: Kasper Dudzik

Närings- och miljöutskottet i Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i de nordiska länderna att stärka transportsamarbetet. Snabbtåg mellan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn och Oslo-Stockholm och en tunnel mellan Helsingborg-Helsingör ska knyta ihop Norden.

I samband med Nordiska rådets möte i Göteborg 26-27 september ställde sig näringsutskottet och miljöutskottet gemensamt bakom en rekommendation om ett stärkt Nordiskt samarbete för transporter.

De båda utskotten efterlyser en gemensam nordisk strategi för att utveckla transportinfrastrukturen till havs och på land. De lyfter också fram en gemensam plan för förbindelser mellan folkrika områden i Norden: snabbtåg mellan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn och Oslo-Stockholm och en tunnel mellan Helsingborg-Helsingör.

De två norska ledamöterna Torgeir Traeldal, näringsutskottet och Torstein Rudihagen, miljöutskottet har tagit fram ett förslag som kan stärka det nordiska transportsamarbetet.

– Transportsektorn har en grundläggande betydelse för en hållbar ekonomisk tillväxt och för sysselsättningen i Norden. Förutsättningarna för att locka hit nationella och internationella företag är starkt beroende av fungerande transporter, säger Torgeir Traeldal. 

Utskotten menar att den framtida utvecklingen är starkt beroende av effektiva transporter för att få en långsiktig och hållbar utveckling i alla delar av Norden.

Endast förslaget om finansiering, ett partnerskap mellan näringsliv och offentlig sektor, så kallat PPP, ledde till debatt. Utskotten enades slutligen om att rekommendera de nordiska regeringarna att undersöka olika möjligheter till finansiering.

Utskotten rekommenderar också Nordiska ministerrådet att ge relevanta institutioner, såsom Nordforsk och Nordisk energiforskning, i uppdrag att ta fram en långsiktig nordisk satsning på forskning och innovation inom transportområdet för att utveckla mer effektiva, säkra och klimatvänliga lösningar för transporter.