Regeringen ger besked om tunnelbaneutbyggnad

Foto: Christer Wiik

Regeringen meddelar i en DN-artikel att de kommer att verka för en lösning som möjliggör utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till Nacka samt att den Östliga förbindelsen samordnas.

”Vi vill bidra till en snabbare utbyggnad av tunnelbanan och att den snabbt ska ge maximal effekt på sysselsättning och bostadsbyggande i länet. Regeringen kommer därför inom kort att utse förhandlingspersoner som tillsammans med ansvariga i Stockholms län får i uppgift att ta fram en överenskommelse om förslag till finansiering av tunnelbanans förlängning, bland annat genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av medfinansiering”, skriver Alliansens fyra partiledare i DN.

Beskedet om en samfinansiering av den nya tunnelbanesatsningen gläder Stockholmspolitiker. Äntligen ett klart besked, menar finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm i en kommentar.

– Jag välkomnar regeringens tydliga besked om att de nu vill bidra till landstingets utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, säger Christer G Wennerholm (M).

– Äntligen en satsning på Österleden, det innebär en avlastning på trafiken i Stockholm stad och möjliggör samtidigt för fler jobb och bostäder i hela regionen, säger Sten Nordin (M). Vi är beredda att omedelbart inleda samtal om finansiering och utformning med regeringen för att förverkliga både tunnelbanan och Österleden så snart som möjligt.

– Nu gäller det att vi gemensamt hittar den lösning som kommer flest människor till del, möjliggör störst bostadsbyggande och är mest samhällsekonomiskt lönsam, säger Christer G Wennerholm (M).