Trafikverket visar upp RFID-satsning

Trafikverket tillsammans med GS1 är på plats på InnoTrans 2012 för att visa upp satsningen på RFID, en teknik som utnyttjar radiovågor för att överföra information. Sverige anses av många vara ett föregångsland i utnyttjandet av den här tekniken.

GS1 är en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Trafikverket och GS1 är initiativtagare till en föreslagen europeisk standard för järnvägen som också stödjer intermodala transporter. På InnoTrans kommer Trafikverket att berätta om sitt pågående projekt i Sverige och den föreslagna standarden tillsammans med GS1.

Med RFID i järnvägsnätet kan Trafikverket erbjuda de som trafikerar nätet koll på var deras fordon är och även förse dem med information från detektorer. Med den informationen underlättas järnvägsföretagens underhållsplanering. De kan få veta vilken vagn som till exempel har en hjulskada och ta in den för åtgärd och vårt spår skadas mindre.