Tågplanen för 2013 är fastställd

Foto: Christer Wiik

Nu är tågplanen för 2013 fastställd. Mängden ansökningar är i år ungefär densamma som förra året. Trängseln på banorna är fortsatt stor vilket ledde till att Trafikverket valde att förklara fyra banor överbelastade i ett tidigt skede.

Tågplanen är all den samlade tågtrafiken och arbetstiderna på hela statliga järnvägsnätet i Sverige. Järnvägsföretagen ansöker om vilka tider de önskar köra i spåren och detta jämkas samman med de tider Trafikverket behöver för att utföra underhåll på banan. Nu är sammanställningen fastslagen för 2013. Totalt har 44 sökande företag ansökt om 7523 tåglägen, tider i spår. Motsvarande summa förra året var drygt 7600. Det motsvarar ungefär 1,5 miljoner tåg.

Ansökningarna är förstås inte jämnt fördelade över landet och dygnet. Vissa sträckor har stor efterfrågan och Trafikverket valde att tidigt i processen, redan före sommaren, förklara fyra sträckor för överbelastade: Borlänge-Falun, Uppsala-Sala, Karlberg-Stockholm och Göteborg C. Efter dialog med operatörerna har överbelastningen kunnat lösas. Möjligheten till extra trafik på Göteborg C utöver detta är nu mycket begränsad.

I årets tågplan införs nya regionaltågupplägg, som Alependeln i Göteborg, SL:s trafik mellan Tumba och Uppsala via Arlanda (ABC-pendeln) samt Östgötatrafiken mellan Mjölby och Motala.

– För Trafikverket handlar hela processen med att tilldela tider i spår om en balansgång; vi vill tillgodose önskemålen och samtidigt inte tillåta så mycket trafik på spåren att risken för störningar blir oacceptabel, till ingens glädje. Vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in så att det blir robust, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Tågplan 2013 träder i kraft den 9 december och gäller till den 13 december 2013.