Northland fick sina malmbanstider

Abisko, en av stationerna längs malmbanan. Foto: Trafikverket

Northland Resources har fått besked om att Trafikverket har tilldelat dem fyra tåglägen per dag på Malmbanan. Detta är vad Northland har efterfrågat, för att kunna transporterar järnmalmskoncentratet till hamnen i Narvik.

- Vi välkomnar beslutet från Trafikverket. Beslutet visar att myndigheterna har strävat efter att tillmötesgå alla intressenters behov och krav, säger Willy Sundling, logistikchef hos Northland Resources.

Tågtiderna kommer att vara tillgängliga från och med den 8 december. Produktionen av järnmalmskoncentratet i Kaunisvaara kommer att påbörjas under fjärde kvartalet 2012.

(Nyhetsbyrån Direkt)