Ny centralstation gör Wien till en europeisk järnvägsknutpunkt

När Hauptbahnhofprojektet står klart 2015 kommer stationens nya operativa system att bidra till betydligt kortare väntetider och bättre service för passagerarna. Omkring tusen tåg och 145 000 passagerare per dygn kommer att trafikera genom Wiens nya centralstation i framtiden. Copyright: ÖBB
Den nya stationens fantasieggande takkonstruktioner vid perrongerna. Under dessa tak anländer tåg från städer som Prag, Bratislava, Moskva, Kiev, Budapest, Zagreb, München Ljubljana och Stuttgart. Copyright: ÖBB

Just nu pågår bygget av Wiens kommande centralstation, Hauptbahnhof, vilken kommer att ersätta den gamla säckstationen Südbahnhof.

– Vår nya Hauptbahnhof kommer att förbinda samtliga långväga fjärrtåg ifrån alla riktningar.  Därmed förstärks den österrikiska huvudstadens ställning som ett viktigt nav mellan öst-väst och norr-söder, betonar biträdande projektledare Judith Engel.

Wien har haft stora järnvägsstationer, men ingen som har förtjänat att bli kallad för ”Centralstation” Ett tågbyte i Wien har varit en komplicerad procedur och endast möjligt i öster och söder om storstadens centrum. Till skillnad från tyska Stuttgart där tusentals demonstranter har protesterat mot bygget av en ny järnvägsstation, ser därför Wiens befolkning fram emot den dag då den österrikiska huvudstadens nya centralstation öppnas för trafik. Invånarna i valsernas stad har fått nog av stationer där tågen vänder och där de resande tvingas ta taxi genom stadskärnans bilköer eller resa i överfyllda tunnelbanevagnar till andra stationer för att sedan kunna fortsätta färden. Detta kommer att förändras väsentligt inom några år, då nya Wiens nya Hauptbahnhof står helt klar 2015.

- Vårt projekt ska undanröja en avgörande svaghet hos den hittillsvarande stationen Südbahnhof. Vår nya centralstation kommer att göra det möjligt för tågen att fortsätta färden genom stationen utan att behöva vända, som exempelvis är fallet med stationen i tyska Frankfurt am Main och Stuttgart, berättar Judith Engel.

Geografiskt gynnsamt läge

Wien ligger geografiskt sett strategiskt till i Centraleuropa och när den nya stationen står klar kan tåg från hela Europa ha Wien som en viktig knutpunkt. Från norr anländer tåg från Salzburg och München, från öst trafikerar tåg från Prag, Bratislava, Moskva och Kiev och från syd ges direktanslutning till både Balkan, Grekland och Italien.  Och passagerare som kommer från Paris och har för avsikt att resa vidare till Prag via Wien kommer att kunna ta ett anslutande tåg på samma plattform i Wien. Apropå Paris så motiveras projektet också med hänvisning till utbyggnadsplanerna för det europeiska höghastighetstågnätverket i väst-östlig riktning mellan Paris-Budapest via Strasbourg, Stuttgart, München, Salzburg och just Wien. Den nya stationen bidrar även till ett mycket effektivare regionalt järnvägssystem.

145 000 passagerare per dygn

Det var det österrikiska bolaget ÖBB Infrastruktur, en del av Österrikiska förbundsjärnvägarna, som för drygt fyra år sedan gav ett konsortium lett av byggjätten Strabag, uppdraget att bygga Wiens nya Centralstation för fjärr- och regionaltåg. Kontraktet uppgick då till 220 miljoner euro. Representanterna för österrikiska järnvägen är synnerligen optimistiska. De räknar med att stationens nya operativa system kommer även att bidra till betydligt kortare väntetider och bättre service för passagerarna. Omkring tusen tåg och 145 000 passagerare per dygn kommer att använda Wiens nya centralstation i framtiden.

Ny stadsdel

Förutom den nya Centralstationen, som även omfattar kollektivtrafik- och taxiterminaler och cirka 600 nya parkeringsplatser, ingår i projektet även byggandet av ett modernt bostadsområde med drygt 5 000 nya lägenheter för cirka 20 000 invånare, inklusive all nödvändig infrastruktur, men även skolor, dagis och en stor park. Kring den nya stationen uppstår även ett nytt köpcentrum med cirka 100 affärer och ett stort utbud av restauranger. 

Flera kontor och hotell kommer också vara en del av komplexet. Bland annat så uppförs ett nytt federalt huvudkontor för österrikiska järnvägsbolaget, ÖBB. Det blir en arbetsplats för 1 600 anställda söder om centralstationen. Kontorshuset har ritats av arkitekterna Zechner & Zechner ZT Gmbh. Byggnaden beräknas vara färdig under år 2011. 

Även stort finansiellt centrum, som kommer att ägas av Bank Austria, håller på att byggas i hörnet av Wiedner Gürtel – Arsenalstraße. Och söder om korsningen bygger fastighetsbolaget Wohnfonds Wien ett stort antal kontors - och bostadshus. Om två år skall cirka1200 åldersanpassade lägenheter vara inflyttningsklara direkt vid den nya parken. Förutom ett tät nät av cykelvägar och vandringsleder, byggs även här ett internt vägnät på cirka 5 kilometer.

Detta nya, så kallade, BahnhofCity beräknas bidra till skapandet av 15 000 nya arbetsplatser och den nya stadsdelen kommer enligt projektledningen att ha stor betydelse för hela Wiens södra del.

Godsbangård

Dessutom omfattar stationsbygget ett antal så kallade subprojekt som utförs bland annat av tyska Hochtief´s österrikiska dotterbolag. Ett av dessa subprojekt är en stor godsbangård där olika vagnar kopplas samman till olika utgående godståg.

Bangården kommer att få en lagringskapacitet på 3 320 meter spår. Den utgör grunden för att byggandet av stationen överhuvudtaget kan inledas. 

– Det kommer att kräva speciella konstruktioner både ovanför och under markytan. Mest handlar det om kablar och rör för stationens trafikkontroll. Även en anläggning för underhåll och tvätt av boggier byggs i närheten av Wien södra godsstation vid gatan Sonnwendgasse. Dessutom är det nödvändigt att förbereda rännor och diken för provisoriska kraftledningar på 55kV, säger Judith Engel.

Byggstart 2007

Projektet är finansierat av Europeiska unionen genom bidrag till transeuropeiska nätverk (TEN). Stationen byggs väsentligen av Strabag, som har huvudkontor i Österrike, och som också är noterat på börsen i Wien och majoritetsägare i anläggningsbyggaren Züblin, som har stora uppdrag även i Sverige, bland annat i Citybanan i Stockholm.

Byggarbeten inleddes i juni 2007 i och med att pendeltågstationen Südtiroler Platz sanerades grundligt. Huvuddelen av Südbahnhof´s plattformar och tillhörande tjänster förflyttades preliminärt över den 13 december 2009 till stationen, Wien Meidling. Byggarbetets första etapp beräknas vara färdig 2013 och hela projektet två år senare, 2015.

 

 

Fakta

Nya centralstationen i Wien

Total projektareal: 109 hektar

Areal för byggandet av infrastruktur: 50 hektar

Längden för ny spårbunden infrastruktur: 6 km 

Total byggnadsareal: 30 000 kvadratmeter 

Total spårlängd: 100 km 

Antalet växlar: 300 st.

Bullerskydd: 8 km

Antalet perronger: 5 med 10 spår.

Perrongbredd: 12,1 meter

Tre viktiga internationella tågförbindelser:

1: Paris, Straßburg, Stuttgart, Wien, Bratislava

2: Aten, Sofia, Budapest, Wien, Prag, Nürnberg, Dresden

3: Danzig, Warsawa, Brno, Bratislava, Wien, Venedig

Källa: ÖBB, Österrikiska Statsjärnvägarna.