Eurotunnel kräver klarlägganden om gränskontroller efter Brexit

Franskt TVG-tåg anländer från Paris till Eurotunnelns gränsstation Calais-Frethun på franska sidan. Foto: Creative Commons, kredit: HpGruese

Eurotunnel-företaget verkar för närvarande för att nya gränskontrollerna efter Brexit inte ska ha någon betydande negativ inverkan på tunneltrafiken.

Eurotunnel har noterat de aktuella förtroendeomröstningarna och oppositionen mot godkännandet av Brexit-avtalet i brittiska parlamentet.

Transportföretaget riktar nu en uppmaning till politiska ledare att fastställa gränsförvaltningens status vid tunnelöppningar och de kontroller som kommer att existera i framtiden mellan Förenade kungariket och Europeiska unionen så snart som möjligt.

Eurotunnel understryker i ett pressmeddelande, att Inrättandet av klara regler är absolut nödvändigt om företagen ska kunna fortsätta investera, skapa jobb och behålla de viktiga mänskliga, sociala och kulturella växelverkan som gynnar både Storbritannien och EU. Hundratusentals arbeten är beroende av de 26 procent av handeln mellan Storbritannien och EU, som passerar genom Kanaltunneln.

Under de senaste två åren, efter Brexit-omröstningen, har Eurotunnel, som firar sitt 25-årsjubileum i år, förberett sig för alla eventualiteter, med fullt stöd av dess 2500 anställda.

Infrastrukturen har anpassats så att trafikflödet genom tunneln bibehålls, med eller utan överenskommelse.

För närvarande arbetar Eurotunnel för att se till att nya gränskontroller efter Brexit inte har någon betydande skadlig inverkan på transporterna genom tunnel.

Som historien visar, när tunneln öppnades 1994, körde lastbilarna igenom endast tre typer av kontroller jämfört med nuvarande åtta separata kontroller. Denna ökning av kontrollnivån har inte alls förhindrat lastbilstrafiken att öka fyrfaldigt under samma period mellan 1994 och 2018.

Med sitt huvudkontor i Paris , Frankrike , är Eurotunnel det bolag som förvaltar och driver kanaltunneln som ansluter Folkestone , England med Calais , Frankrike . Företaget driver skyttlar som transporterar bilar samtidigt som intäkterna från andra operatörer att använda tunneln , t.ex. godstransportör DB Schenker och persontåg företaget Eurostar. 

Eurotunnel bildades 1986 och fick kontraktet för att bygga, finansiera och driva kanaltunneln vid 1986 års fransk-brittiska Fördraget Canterbury . Konstruktion på tunneln började i Storbritannien den 15 december 1987 och i Frankrike två månader senare .

De två lagen möttes äntligen den 1 december 1990, 22.3 km från Storbritannien och 15,6 km från Frankrike. Mellan 1993 och 1994 installerades utrustningen in i tunneln och slutliga testerna utfördes . Den officiella invigningen ägde rum den 6 maj 1994 med drottning Elizabeth II och Frankrikes president Francois Mitterand i uppslutning .