Norrbotniabanan med i regeringsuppgörelsen

Karta: Norrbotniabanan

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet har presenterat ett utkast till sakpolitisk överenskommelse inför statsministeromröstningen. I den finns satsningen på Norrbotniabanan med. Det rapporterar Folkbladet Västerbotten.

Under punkten infrastruktur står det:"Det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnväggen i Norra Sverige och planeringen att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras2.

Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta projektet. Det innebär att den nationella planen för infrastruktur 2018-2019 för investeringar i bland annat järnvägar ska fullföljas.