Rethmann Group förvärvade 34 procent av aktierna i Transdev

Transdev Wellington påbörjade verksamheten 2016 på Metlink-nätverket, som är nyzeeländska huvudstadens regionala järnvägsnät. Foto: Transdev

Tyska tjänst- och teknikföretaget Rethmann Group tillkännagav den 10 januari att företaget har slutfört förvärvet av 34 procent av Transdevs aktier.

Enligt ett avtal som undertecknades den 2 oktober 2018 övertar Rethmann 30 procent av aktierna i Transdev, som tidigare innehas av Veolia Group.

Rethmann koncentrerar också sin tyska kollektivtrafikverksamhet på Rhenus Veniro- linjen, till Transdev via en reserverad kapitalökning på 4 procent. Efter avslutad kapitalökning kommer Rethmann att hålla 34 procent av Transdevs kapital.

Caisse de Dépôts behåller exklusiv kontroll över Transdev, med mer än två tredjedelar av rösträtten och 66 procent av Transdevs kapital.

Avslutandet av transaktionen följer efter godkännande av avtalet i Tyskland, Österrike och Australien.

Transdev säger, att genom denna aktieägarstruktur kommer företaget att kunna påskynda företagets utveckling i Frankrike och internationellt, där Rethmann och Caisse de Dépôts delar samma värderingar som långsiktiga aktieägare med ett engagemang i detta dynamiska affärsområde.

Transdev är ett multinationellt transportföretag med säte i Paris i Frankrike. Huvudverksamheten är kollektivtrafik i olika former. Företaget bildades med namnet Veolia Transdev den 3 mars 2011 genom sammanslagning av Veolia Transport och Transdev. Det ägdes hittills till 70 procent av Caisse des Dépôts et Consignations, franska statens investeringsarm och 30 procent av Veolia.