"Ny logistisk lösning för transporter av råvirke"

Pendeltrafiken med reserverade vagnar inleds stegvis från och med början av 2019. Med reserverade vagnar avses vagnar som är separat anvisade för en enskild kund och som ska hållas helt avskilda från övriga vagnar. Den nya verksamhetsmodellen är en del av bolagens långvariga utveckling av råvirkeslogistiken. Foto: VR Transpoint

Tågoperatören VR Transpoint har börjat använda en ny logistisk lösning för transporter av råvirke. Planenlig pendeltrafik med vagnar som är reserverade för kunden ökar effektiviteten och minskar utsläppen.

I VR Transpoints och UPM:s nya lösning som effektiverar transporten av råvirke används vagnar som reserverats enbart för detta. Vagnarna rör sig längs en planerad rutt mellan lastnings- och lossningsstationen. Användningen av reserverade vagnar i långsiktig pendeltrafik för råvirkestransporter gör att båda parterna bättre än tidigare kan förutse transporterna, vilket ger effektivare transporter med ökad kapacitet.

”Pendlar är det effektivaste sättet att transportera råvirke per järnväg. Vagnar som reserverats för kunden i pendeltrafiken lämpar sig särskilt för transporter med en regelbunden ström av råvirke. Den nya verksamhetsmodellen förutsätter att båda parterna förbinder sig för att säkerställa effektiviteten”, säger VR Transpoints försäljnings- och marknadsföringsdirektör Tero Kosonen och tillägger: ”När vagnarna som är reserverade för kunden används planenligt och långsiktigt i pendeltrafiken är resursnyttan mer omfattande än enbart vagnarna. Modellen möjliggör till exempel att tågens storlek kan regleras och transportmängderna ökas. Vi vill vara en långvarig och strategisk partner som tillhandahåller nya logistiklösningar.”

Den nya verksamhetsmodellen tillsammans med VR Transpoint stärker UPM:s ställning på den inhemska virkesmarknaden och garanterar en fungerande järnvägslogistik då mängden anskaffat virke ökar i och med UPM:s investeringar. Tack vare modellen kan virke också anskaffas inom ett större område.

”Med det aktuella avtalet säkerställer vi en fungerande järnvägslogistik till våra inhemska fabriker. Vi skaffar allt mer virke av finländska skogsägare och detta avtal säkerställer effektiva tågtransporter. Med hjälp av vagnar som reserverats för oss i pendeltrafiken kan vi öka tågtransportens andel och bättre än tidigare säkerställa virkesförsörjningen till fabrikerna”, berättar direktören för UPM:s virkesanskaffning och skogsbruk, Sauli Brander.