Domstolsutslag skapar andrum för Västlänken

Visionbild Centralen, Västlänken, Göteborg. Bild: Trafikverket/Tomorrow AB/ Kanozi

På tisdag skulle Trafikverket tvingas avbryta sina arbeten vid Västlänkens sidoprojekt i Olskroken, men i sista stund ges nu tillstånd från domstolen att jobba vidare, rapporterar Göteborgs-Posten. Det var i slutet av november som Länsstyrelsen förbjöd Trafikverket att fortsätta med vissa påbörjade arbeten i det projekt som kallas Olskrokens planskildhet, vilket är tätt sammankopplat med Västlänken.

– Det här är givetvis väldigt positivt för projektet eftersom det hade fått stora konsekvenser om vi hade fått stoppa arbetena, säger Trafikverkets verksjurist Ulf Edling, till tidningen.

Ett stopp hade skapat förseningar både för arbetet i Olskroken och för Västlänken, vilket i förlängningen skulle kostat hundratals miljoner kronor. Men tillståndet för det fortsatta arbetet är tillfälligt. Någon gång under nästa år ska vi Mark- och miljödomstolen ta slutlig ställning till målet. Gällande huvudprojektet Västlänken återstår besked från Högsta domstolen om huruvida de tänker ta upp den överklagade miljödomen eller inte.