SJ presenterar den nya tågtidtabellen

Foto: SJ

Den 9 december börjar SJ:s nya tågtidtabell att gälla och de positiva nyheterna är många.

– Fler och fler upptäcker fördelarna med tåget och väljer att resa klimatsmart. Därför utökar vi tågtrafiken för att bättre kunna möta efterfrågan, säger Tobbe Lundell, tillförordnad presschef på SJ.

Bland de nyheter som presenters är  nya helgavgångar Stockholm – Göteborg. Den populära sträckan Stockholm – Göteborg får i nästa års tidtabell fler avgångar på fredagar och söndagar. Två avgångar från Stockholm och fyra från Göteborg. Det blir fler tåg mellan Stockholm och Köpenhamn, SJ utökar trafiken till totalt sju snabbtåg per dag i vardera riktningen. Bakgrunden till de nya avgångarna är den ständigt ökande efterfrågan, inte minst från resenärer som vill resa direkt från Östergötland, Småland och Skåne till flyget. Greater Copenhagen är dessutom en region som expanderar kraftigt, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på såväl affärs- som fritidsresor, stadskärna-till-stadskärna.

Resandet med dagtågen mellan Stockholm och Jämtland har ökat mer än andra sträckor inom SJs linjenät. Därför utökas trafiken i nästa års tidtabell. Ett dagtåg med InterCity mellan Stockholm och Åre innebär ny trafik Östersund-Åre under perioden maj-juni och september-november. Dagtåget kommer att gå året runt och vända i Åre istället för som tidigare, i Östersund.

För pendlarna på sträckan Uppsala-Stockholm väntar ett förändrat trafikupplägg. I praktiken innebär det att SJ sätter in längre tåg i rusningstrafik samt utökar antalet avgångar från 37 till 40 från Uppsala till Stockholm och från 35 till 39 från Stockholm till Uppsala. Det blir också en extra avgång måndag – torsdag kl. 16.17 från Stockholm till Uppsala. På ett år har således antalet avgångar ökat från 29 per riktning till 40 respektive 39 avgångar, samtidigt som tågen också fått fler platser. Utökningen av antalet avgångar, införandet av 13 nya nonstop-tåg och Movingo även på denna linje har under det senaste året ökat resandet med över 20 procent.

Trafiken på SJs tredje största snabbtågslinje Stockholm-Sundsvall utökas med 50 procent på vardagarna (8 avgångar blir 12), 40 procent på lördagarna (5 avgångar blir 7) och 80 procent på söndagarna (6 avgångar blir 11). Det tack vare ett samverkansavtal mellan SJ och X-trafik. Dessutom sänks priset på det så kallade SJ-tillägget som behövs för att resa med X-trafiks periodkort, från 520 kronor till 200 kronor, för resor inom region Gävleborg och gäller på alla SJs tåg. SJ kommer att erbjuda resor mellan Gävle och Sundsvall för 95 kronor.

Även antalet SJ-avgångar mellan Gävle och Ljusdal ökar från 3 till 6 avgångar per riktning och sprids ut bättre över dygnet. Samtidigt får resenärer från Ljusdal, Järvsö, Bollnäs och Ockelbo två helt nya direktförbindelser mot Uppsala, Arlanda och Stockholm.

Från december införs ett helt nytt trafikupplägg som innebär att nattågen kommer att gå från både Stockholm och Göteborg till både Jämtland och Norrbotten, varje natt, året om. Det blir möjligt eftersom tågen växlas om i Sundsvall. En del av tåget går till Östersund, medan den andra delen fortsätter upp till Norrbotten. En genväg genom Bergslagen innebär även en vinstlott för Örebro som också får tillgång till nattågen. En fördel med detta är att tågen kan gå till Göteborg även under sommaren, trots avstängningen av Getingmidjan.

I september 2019 börjar Mälardalstrafiks nya dubbeldäckartåg trafikera Svealandsbanan. Avgången kallas Region Express och innebär att det endast stannar på ett fåtal stationer. Det avgår från Örebro och stannar på mellanliggande stationer fram till Eskilstuna och blir där ett så kallat nonstop-tåg till Stockholm varje vardagsmorgon. Eftersom det inte kommer att göra uppehåll på mellanliggande stationer mellan Eskilstuna och Stockholm krymper restiden från cirka 60 till 45 minuter.

Från 2 september 2019 kommer tåg 122 som avgår från Hallsberg 07.13 köras med Mälartrafiks nya Mälartåg, vilket kommer ge en restidsförkortning på 20 minuter. Även tåg 139, med ny avgångstid 15.28, från Stockholm kommer göra en tidsvinst på 18 minuter från och med månadsskiftet november/december och få en betydligt attraktivare avgångstid för pendlarna. På fredagar och lördagar har sista avgången från Stockholm till Hallsberg senarelagts från 22.01 till 23.33. SJ utökar också trafiken med en ny avgång från Karlstad kl. 07.36 måndag – fredag och från Stockholm kl. 11.41. Fyra avgångar i vardera riktningen är snabbtåg X 2000 eller SJ 3000, medan fyra avgångar i vardera riktningen utgörs av kapacitetsstarka loktåg.