Fullsatt samråd kring Norrbotniabanans sträckning

Foto: Trafikverket

Onsdag den 28 november kallade Trafikverket till samråd i Övre Bäck för Norrbotniabanans sträckning Ytterbyn-Grandbodarna. Intresset var stort för Norrbotniabanans järnvägsplan, sträckan Ytterbyn-Grandbodarna.

Över 100 fastighetsägare kom till Övre Bäck för att lyssna när Trafikverket och ÅF berättade om vart den tänkta järnvägen ska dras, vilka ersättningsvägar som behöver byggas samt vilka miljökonsekvenser detta medför under och efter bygget av Norrbotniabanan.

– För oss som jobbar med järnvägsplanen känns det roligt att det är många som kommer på våra samråd och delar med sig av sina tankar och synpunkter kring både järnvägen och vägarna kring järnvägen. Det är ett stort engagemang och de allra flesta vill så klart veta hur Norrbotniabanan kommer att påverka dem, säger Maria Erlandsson, projektledare på Trafikverket.