Kerry Logistics startar järnvägsservice mellan Kina och Pakistan

Lanzhou Pacific Logistics tåg på väg med gods till Pakistan. Foto: Kerry Logistics Network

Kerry Logistics Network har lanserat en så kallad multimodal järnvägsservice mellan Lanzhou i Kina och Islamabad i Pakistan. Tjänsten bedrivs av nätverkets medlemsföretag Lanzhou Pacific Logistics Corp.

Ett extra långt tåg som transporterade mekanisk utrustning, bildelar, varor och snösmältningsmedel lämnade Lanzhou den 23 oktober och reste 3300 km till Kashgarregionen i Xinjiang där godset lastades om till lastfordon. Därifrån förslades varorna till Islamabad som ligger 1200 kilometer från Xinjiang. Resan varade 13 dagar, vilket var 15 dagar snabbare än vad skulle ha varit fallet med sjö- och vägtransport.

Nu planeras en regelbunden service för 2019.

- Eftersom vi fortsätter att utöka våra möjligheter och genomföra vår utvecklingsplan med syftet att dra nytta av alla tänkbara möjligheter längs handelsrutten Belt & Road, är vi glada över att kunna lansera den nya tjänsten som ger en betydande tidsbesparing, konstaterade Edwardo Erni, VD:n för Kina & Nordasien hos företaget Kerry Logistics.

- Efter etableringen av vårt nya dotterbolag i Pakistan i juli 2018 kommer denna nya tjänst att hjälpa oss att utnyttja bättre den ökande handelsverksamheten mellan Kina och Pakistan.