Cargo Partner: Omsättning för första gången över en miljard euro

Numera erbjuder Cargo Partner även järnvägstransporter över "Iron Silk Road" med flera veckovisa FCL- och LCL-avgångar i västlig riktning och veckovisa FCL- och LCL-avgångar i östlig riktning. Foto: Cargo Partner

Det internationella transport- och informationslogistikföretagets Cargo Partner ökade sin försäljning påtagligt under 2020 och för första gången i företagets historia uppnåddes en årsomsättning på över 1 miljard euro.

Cargo Partners försäljning översteg för första gången miljardgränsen i den årliga faktureringen. Företaget är alltså på god väg att nå sitt mål på 2 miljarder euro i försäljning senast 2025. Även om transportintäkterna har minskat något jämfört med föregående år och trots den övergripande utmanande marknadsmiljö kommer Cargo Parner, enligt egen utsago, att vara framgångsrik på gund av skräddarsydda lösningar för brådskande transporter och flexibla alternativ till COVID-19-restriktioner ifråga om transporter.

Stefan Krauter, VD för Cargo-Partner, är nöjd med de positiva resultaten och den uthålliga tillväxttakten i företaget.

- År 2020 förde med sig en rad oöverträffade utmaningar för den globala ekonomin och särskilt för logistikbranschen. Jag är stolt över att kunna säga att Cargo Partner har övervunnit dessa utmaningar. Det har bemästrat på grund av det extraordinära engagemanget från våra team runt om i världen, liksom genom vår förmåga att erbjuda våra kunder snabba och flexibla alternativ till deras transportutmaningar. Dessa resultat visar att vi är på rätt väg, säger Stefan Krauter.

I början av 2020 utökade denna internationella tjänsteleverantör för transport- och informationslogistik sin serviceportfölj flera gånger för att möta sina kunders speciella utmaningar på grund av transportrestriktioner och kapacitetsunderskott.