Startar anbudsförfarande för utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg

Foto: Trafikverket

Den sista delsträckan vid utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår inleds nästa år, sträckan Eriksberg - Pölsebo - ungefär från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron. Det rapporterar Göteborgs Posten.

Trafikverket håller på att ta emot förfrågningsunderlag från byggföretag för att lämna anbud, en så kallad prekvalificering. Projektet består av tre deletapper. Kville bangård som har rustats upp och öppnat för trafik. Etappen Pölsebo-Skandiahamnen byggs ut med ytterligare ett spår och Eriksberg-Pölsebo får en ny sträckning där dubbelspåren läggs i tunnel.

– Det handlar om att välja ut fem stycken som lämnar anbud. Upphandlingen kommer att bli färdig sommaren 2019 och arbetet kan komma igång under hösten 2019, säger projektledaren Björn Ållenberg till tidningen på ett informationsmöte.

Anbudet handlar om ett totalentreprenad för det vinnande anbudet.