EU-medel anslås för järnvägssanering mellan Plovdiv och Burgas

Bulgariskt ellok vid stationen i huvudstaden Sofia. Foto: Creative Commons, kredit: RomaniaMissions

Europeiska kommissionen bekräftade den 15 november att Europeiska unionens så kallade sammanhållningsfond kommer att bidra med 293,4 miljoner euro till modernisering av Bulgariens 293 kilometer långa Plovdiv-Burgas-linje. Pengarna är öronmärkta för linjens andra fas.

Fas 2 omfattar modernisering av en sträcka på 111 kilometer, inklusive 29 kilometer dubbelspår och installation av ETCS längs hela linjen.

EU har redan finansierat saneringen och moderniseringen av sträckorna Mihaylovo - Kaloyanovets, Stara Zagora - Zimnica och Tserkovski - Burgas inom ramen av verksamhetsprogrammet 2007-2013.

Projektet höjer maximala hastigheten för godståg till 130 km/h för och för persontåg till 160 km/h för persontåg, vilket minskar resetiderna med 40 minuter.