EU finansierar saneringen av Sofia-Plovdiv-järnvägen

Bulgariska lokomotivet 44 002.4 så kallat -Banan- med snabbtåg 5624 vid Perniks järnvägsstation i Bulgarien på en linje mellan Sofia och Plovdiv. Foto: Wikimedia, kredit: bdz_trainspotters

Europeiska kommissionen har tilldelat 471 miljoner euro från det operativa programmet Transport & Transport Infrastruktur för modernisering av 51 km långa Elin Pelin-Kostenets-delen av järnvägssträckan mellan huvudstaden Sofia och industristaden Plovdiv. Det hela ska genomföras i tre faser.

Syftet är att förbättra den dubbelspåriga elektrifierade sträckan så att godståg kan öka hastigheten upp till 120 km / h och persontåg uppnår hastogheter runt 160 km / h.

Detta kommer att innebära bygget av över 20 km tunnlar, den längsta 6,7 km och 23 broar totalt 3 km. Hela projektet förväntas vara färdigt år 2023.

Källa: Bombardier