Klartecken för bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Dåva

Foto: Trafikverket

Regeringen har beslutat att avslå överklagandet av järnvägsplanen för Umeå-Dåva. Det här innebär att Trafikverket nu kan gå vidare med bygget av Norrbotniabanan. Beslutet ger även Trafikverket möjlighet att bygga om de vägar som kommer att påverkas av Norrbotniabanan, väg E12, 364, 645 och Gamla Ersbodavägen i Umeå kommun. 

– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi fått det här beskedet. Vi kan nu fortsätta med förberedelserna inför våra kommande större entreprenader, säger Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket.

I beslutet ingår att Trafikverket ska se över hur mycket mark som behöver tas i anspråk för att bygga vallar som inte utgör bullerskydd.

– När Trafikverket tar fram en järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga, säger Helena Eriksson.