Kontaktledningen moderniseras på Södra stambanan

Hässleholms Central. Foto: David Castor

Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm stängs av 10 – 12 november. Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet som är gammalt och slitet. När det är klart ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår.

Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar. Därför kommer det att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Även Pågatåg på andra sträckor påverkas.

– Arbetet har hittills gått väldigt bra och vi ligger i fas med tidplanen. Under 2019 kommer vi att göra efterarbeten som innebär totalt tre totalavstängningar, säger Henrik Andersson projektledare Trafikverket.

Samtidigt som kontaktledningarna byts ut utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.