3 500 pendlare valde bort bilen

Foto: Skånetrafiken

Under avstängningen av E6an satte Skånetrafiken in tolv extra förlängda pågatåg på sträckan Helsingborg-Malmö varje dag och fick samtidigt en resandeökning på tio procent eller cirka 3500 pendlare att åka kollektivt i stället för att ta bilen varje dag.

Skånetrafiken satte in fem extra tågavgångar med pågatågen på vardagsmorgnarna och sju på eftermiddagarna under vägavstängningen på E6an. Broflytten i Arlöv är färdig före utsatt tid och trafiken på E6:an släpps på tidigare än planerat men Skånetrafiken hoppas att de nya tågpendlarna fortsätter att resa.

- Vi är mycket glada att så många valde tåget istället. Nu vill vi gärna se att de fortsätter att resa kollektivt och hållbart med oss och upptäcker att man kan göra annat på vägen till jobbet än att sitta i bilkö, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

I snitt har 3500 pendlare valt tåget varje dag under E6ans avstängning vilket motsvarar en 2,5 mil lång bilkö.