Bron över Stora helvetet färdig

Foto: Trafikverket

Bron över ravinen med det namnet Stora helvetet, väster om Storlien, är nu klar. Fredagen den 19 oktober 2018 passerade det första tåget den drygt 230 meter långa bron. Tåget som blev det första att passera bron var ett persontåg som kom från den norska sidan med destination Storlien på den svenska sidan.

– Det här har varit ett utmanande projekt i en extremt svårtillgänglig terräng. Det känns därför väldigt bra att vi nu nått målet att ta järnvägstrafiken över bron i drift före årsskiftet och Alpina VM i Åre, säger Sven-Olof Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

Arbetet med bron, som ersätter den omkring 140 år gamla järnvägsbanken, började 2014 i samband med att sättningar upptäcktes i banken. Parallellt med att banken stängdes av på grund av rasrisken beslutade Regeringen att tilldela 100 miljoner kronor till projektet, som växlas upp med EU-finansiering. 2016 kunde Trafikverkets entreprenör sätta spaden i marken.

Under de senaste månaderna har arbetet med att slutföra bron med tillhörande spår pågått, och under drygt tre veckor har trafiken mellan Meråker på den norska sidan och Storlien på den svenska sidan varit avstängd för att kunna bygga ihop det befintliga spåret med det nya spåret över bron. Totalt har Trafikverket bytt ut 2,5 kilometer järnvägsspår på sträckan Storlien-norska gränsen.

Trots att bron över Stora helvetet nu har tagits i drift kommer arbetena i spåret mellan Storlien och norska gränsen att fortsätta ytterligare någon månad.

– Vi ska elektrifiera sträckan mellan Storlien och norska gränsen. De arbetena beräknas vara klara vid årsskiftet, vilket är ungefär ett år tidigare jämfört med ursprunglig tidplan, säger Sven-Olof Bergqvist.

Hälften av den gamla järnvägsbanken ska också rivas, vilket beräknas vara färdigt under 2019.