Ny rapport om Bohusbanan från Västsvenska Handelskammaren

Foto: Västsvenska Handelskammaren

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – det kan även bli en lönsam satsning. De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor enligt en ny rapport från bland annat Uddevalla kommun och Västsvenska Handelskammaren.

 – Det är ovanligt att spårbundna projekt av det här slaget visar så hög lönsamhet, säger Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren.

Bakom de positiva siffrorna döljer sig kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning och ökade fastighetsvärden.

  – Merparten av nyttorna, 17 av de 21 miljarderna, kan härledas till kortare restider. Den uppskattade investeringskostnaden för en ny Bohusbana ligger runt 19 miljarder kronor, säger Johan Trouvé.

Med dubbelspår och en restid på 40 minuter mellan Uddevalla och Göteborg skapas på sikt en gemensam arbetsmarknadsregion. All erfarenhet visar att stora arbetsmarknader klarar sig bättre än små, inte minst vid konjunktursvängningar.

  – Men redan på kort sikt beräknas satsningen ge effekt. För varje miljard som satsas på Bohusbanan skapas 1100 nya årsarbeten, säger Johan Trouvé.

Ett jämförande exempel är den dubbelspåriga järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg som färdigställdes 2012. Sedan utbyggnaden har antalet pendlare ökat med 27 procent och priset på bostadsrätter i Trollhättan med 141 procent.
 

– Det är uppenbart att något händer när järnvägen förbättras. Städer med bra järnvägsförbindelser är attraktiva att bo i men också att pendla till, vilket stärker näringslivet.

Om järnvägen rustas upp kommer även boende längs med Bohusbanan få mer i plånboken. Som en effekt av en bättre fungerande regional marknad, bedöms satsningen på sikt ge en samlad inkomstökning till ett värde av nära 14 miljarder kronor. Siffran ska dock inte adderas till de nämnda 21 miljarderna.