Västsvenska Handelskammaren gläds åt infrastruktursatsningar

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Karolina Skog (MP), miljöminister, Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelseordförande Göteborg, Magnus Kårested, vd Göteborgs Hamn. Foto: Västsvnska Handelskammaren

Farleden till Göteborgs hamn ska fördjupas och bygget av en modern järnväg mellan Göteborg och Borås inleds med byggstart från Göteborg. Det meddelade regeringen när de nyligen höll presskonferens hos Västsvenska Handelskammaren gällande delar av den nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029.

– Äntligen görs det något åt Sveriges sämsta järnväg! Med en modern järnväg kommer vi att få kortare restider och därmed en större arbetsmarknad vilket gynnar företagen, arbetstagarna och hela regionen, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Nyheten presenterades av infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog under regeringens presskonferens på Västsvenska Handelskammaren. För Handelskammaren, som länge lyft fram bristerna med järnvägen Göteborg-Borås, är dagens besked till stor glädje.

– Vi är oerhört nöjda. Tillsammans med regionen och kommunerna i stråket har vi arbetat intensivt, både framför och bakom kulisserna, för att nå fram till detta beslut. Att vi lyckats beror till stor del på den enighet och beslutsamhet som vi regionala aktörer uppvisat, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Västlänken tillsammans med järnvägen till Borås via Landvetter flygplats innebär en markant förbättrad internationell tillgänglighet för vår region. Det blir möjligt att åka från exempelvis Trollhättan till London med bara ett byte. För Västsveriges många internationella företag får den förbättrade tillgängligheten stor betydelse då kontakter med kunder och leverantörer underlättas.

Nu kommer Västsvenska Handelskammaren att arbeta vidare för en fortsatt järnvägsutbyggnad österut, hela vägen till Borås, och sedan vidare mot Jönköping.

– Den beslutade sträckan är bara början på de nya stambanor som Sverige behöver och som vi nu kommer att arbeta vidare för.

Vid presskonferensen meddelade regeringen också att farleden till Göteborgs Hamn ska fördjupas. Det är en investering som kommer att gynna näringslivet i hela Sverige.

– Som exportberoende land måste vi ha en hamn med riktigt stora volymer som attraherar de största fartygen och rederierna. Nu kommer vi även i framtiden att ha en svensk hamn som uppfyller det svenska näringslivets behov och rederiernas krav, säger Johan Trouvé.

– Beskedet idag innebär att Sveriges konkurrenskraft stärks då svenska företag slipper tidskrävande och kostnadsökande omlastningar i Europas kontinentalhamnar.
Trots dagens glädjande besked kvarstår brister i den västsvenska transportinfrastrukturen, som behöver åtgärdas.

– Västra stambanan är landets viktigaste järnväg och sträckan Göteborg – Alingsås en av de hårdast trafikerade i hela landet. Där måste ytterligare ett dubbelspår byggas och Södra Bohusbanan måste få dubbelspår, avslutar Johan Trouvé.
Källa: Västsvenska Handelskammaren