Projekterar entreprenaden "Station Sundbyberg-Solna"

Foto: Skanska

Skanska har tecknat ett avtal med Trafikverket om att arbeta fram förutsättningarna för att genomföra entreprenad Tunnel och Station Sundbyberg-Solna" i infrastrukturprojektet Mälarbanan.

Avtalet är värt 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige det fjärde kvartalet 2018. Denna första och förberedande fas påbörjas i november och beräknas pågå fram till februari 2021.

Projekt Mälarbanan omfattar järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll som byggs ut från två till fyra spår. Entreprenad E9961 omfattar i huvudsak tunnel, station samt mark- och anläggningsarbeten för järnväg. Byggtiden för hela entreprenaden är beräknad till cirka åtta år.