Nya höghastighetsjärnvägen kan byggas på nio år menar Skanska

Nu blandar sig Skanska in i frågan om byggnationen av höghastighetsjärnvägen. Foto: Skanska

Nu går Skanska ut i media och meddelar de planerade nya stambanorna kan byggas på halva den tid som Trafikverket räknat med. Nyckeln till tidsbesparingen är enligt Skanska luftbanor - broar på pelare som bär upp järnvägen.

– Vi har detaljstuderat sträckan Hässleholm - Lund. Investeringen ligger på samma nivå som Trafikverkets kalkyler. Den stora vinsten ligger den kraftigt förkortade byggtiden, säger Skanskas vd Gunnar Hagman till DN.

Att bygga luftbanor för järnvägen är vanligt utomlands och enligt Skanska är metoden tillämpbar även i Sverige. Frågan om hur de nya stambanorna på sträckorna Stockholm - Göteborg samt Stockholm - Malmö närmar sig ett avgörande.