Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Gamleby och Västervik

Foto: Tafikverket/erik-holmstedt

Mellan fredagen 19 oktober måndagen den 5 november  stänger Trafikverket av Tjustbanan mellan Gamleby och Västervik. Det gör man för att kunna förbättra järnvägen på en 3,7 km lång sträcka i höjd med sjön Hjorten.

Under två och en halv vecka kommer Trafikverket att lägga ny räls och nya slipers. Man kommer även byta ut befintlig makadam. Syftet med arbetet är att upprätthålla robustheten och säkerheten, samt bidra till en ökad punktlighet.