"Konkurrensutsättningen gör Finlands tågtrafik säkrare och billigare"

Hangöbanan är en järnvägslinje i Finland som går från Karis till Hangö. Trafiken består främst av godstrafik och rälsbussar för persontrafik. Foto: Wikimedia, kredit: Balcer

Enhetschef Laura Eiro på Kommunikationsministeriet tror att konkurrensutsättningen av tågtrafiken kan ge 20-30 procents inbesparingar. 

Konkurrensutsättningen av järnvägstrafiken kommer att sänka biljettpriserna och förbättra säkerheten. Det nuvarande bannätet kan också utvidgas. Det tror experter på Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket.

Enligt VR:s och Kommunikationsministeriets överenskommelse i somras ska tågtrafiken öppnas för konkurrens i juni 2022.

– Vi är sent ute. Inom EU är det endast Finland, Luxemburg och Irland som tillsvidare inte öppnat sin spårvägstrafik för öppen och fri konkurrens, säger enhetschef Laura Eiro på Kommunikationsministeriet, till Helsingforstidningen Hufvudstadbladet.

Som en första åtgärd ska VR och Kommunikationsministeriet grunda materiel- och fastighetsbolag som ska hyra ut till exempel tågvagnar och teknisk utrustning till nya operatörer som gör sin entré i branschen i södra Finland.

Den hårdnade konkurrensen har enligt Eiro höjt den totala andelen tågpassagerare i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I Finland är tågtrafikens andel av den totala passagerar- och trafikmängden i Finland fortfarande på samma nivå som för 25 år sedan, uppger Eiro.

Enligt Kommunikationsministeriets beslut ska konkurrensutsättningen till en början omfatta tågbanorna i södra Finland. De rutter som omfattas av beslutet är bansträckningen mellan Tammerfors och Helsingfors och rutten från Helsingfors via Kouvola till Kotka.

Motivet för reformen handlar inte bara om en effektivering av driftskostnaderna och billigare biljetter. Enligt Kommunikationsministeriets mål är att de finska trafikutsläppen ska halveras före år 2030. Det innebär att utsläppen ska minska med knappt 6 miljoner ton koldioxid när allt fler väljer att lämna bilen hemma och hoppa på tåget i stället.

Enligt Laura Eiro garanterar en monopolställning på marknaden inte automatiskt en bättre säkerhetskultur.

– Enligt EU-kommissionens utredningar är säkerhetskulturen tvärtom bättre i de EU-länder där det råder en hårdare konkurrens i spårvägstrafiken, säger Eiro, till HBL.

Konkurrensutsättningen av spårvägstrafiken i Sverige, Tyskland och Storbritannien har sporrat allt fler resenärer att välja tåget framom andra fortskaffningsmedel, säger Laura Eiro.