Wien startade utvidgningen av stadens tunnelbanenät

De första spadtagen togs av Österrikes transportminister Norbert Hofer, Wiens biträdande borgmästare Maria Vassilakou, PR-rådgivaren Ulli Sima, och verkställande direktören för kommunala trafikföretaget Wiener Linien, Günter Steinbauer. Foto: Staden Wien
Wiens tunnelbaneresenärer kan räkna med en hel del problem när det gäller framkomligheten under kommande åren. Utvidgningen av tunnelbanenätet har påbörjats. Karta: Staden Wien

Den österrikiska huvudstaden står inför en enorm trafikomläggning. Den 8 oktober avhölls en ceremoni i Wien för att markera upptakten av byggandet av ett omfattande tunnelbaneprojekt, som går ut på att uppdela linje U2 och bygga två förlängningar för att kunna förlänga linje U2 och skapa i princip en helt ny linje U5, skriver International Railway Journal.

Den första fasen, som kostar mer än 1 miljard euro, innebär att man bygger en tunnel från Matzleinsdorferplatz norrut till stadens rådhus, där nya plattformar för linje U2 kommer att uppföras under de befintliga U2-plattformarna.

De nya plattformarna kommer sedan att användas av den nya linjen U5 som tar över trafiken på den befintliga Rathaus-Karlsplatz-sektionen av linje U2.

En ny del av linje U5 kommer att byggas norr om Wiens rådhus så att den når fram till Franckplatz senast 2024 följt av en ytterligare sträcka via Michelbeuern-AHK till Elterleinplatz under år 2026.

Det nya U2-avsnittet kommer också att byggas färdigt år 2026, medan en förlängning från Matzleinsdorferplatz söderut till Wienerberg förväntas bli färdig 2028.

Under uppbyggnaden av nya plattformar och andra anläggningar kommer linjen U2 att stängas mellan Rathaus - Karlsplatz under två år från och med sommaren 2019, medan stationen Pilgramgasse vid linje U4 kommer att stängas och omgestaltas provisoriskt mellan februari 2019 och 2020 för att skapa en anslutning till linje U2.

Sträckan Karlsplatz - Längenfeldgasse längs linje U4 kommer också att stängas i juli och augusti 2019 för att underlätta arbetet på Pilgramgasse stationen.

Linje U5 kommer att vara den första tunnelbanelinjen i Wien som trafikeras helt automatiskt.