Åbos svåra val mellan spårväg och superbuss

Konstnärens illustration av Åbos framtida spårväg. Foto: Åbo Stad

Åbo ska i början av år 2019 besluta om man i framtiden ska ha spårvagnar eller superbussar. Valet blir svårt, speciellt när stadens ekonomi håller på att dyka. I det avseendet har Tammerfors, där det byggs en spårväg just nu, det betydligt lättare.

– I slutändan är det politiska beslut, hur man prioriterar och tänker på framtiden, förklarar analytikern Ruut Haapamäki vid analys- och teknikkonsultföretaget WSP Finland, för Svenska Yle.

Haapamäki har undersökt nio nordiska städer som nyligen valt sina nya trafiksystem.

Malmö valde att bygga MalmöExpressen eftersom man ville skapa ett smartare och smidigare sätt att komma fram i staden. Malmös devis är "tänk spårvagn, kör buss".

Lund har valt Spårväg Lund eftersom det gör det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund. Det är en del i att bygga ett modernt och klimatsmart samhälle.

I Norden och i hela Europa planerar man och bygger många nya kollektivtrafiklösningar. Man satsar på en stamlinje som både är miljövänlig och klarar av att transportera stora mängder människor.