Veolia säljer Transdevs transportenhet till Rethmann för 340 mn euro

Tid för avgång. Rethmanns förvärv av aktierna bör, enligt branschens kännare, stärka Transdevs internationella närvaro, som redan genererar mer än 60 procent av företagets verksamhet på utomeuropeiska marknader. Foto: Transdev

Franska Veolia har samtyckt till att sälja sin andel på 30 procent i transportföretaget Transdev till tyska Rethmann-koncernen för 340 miljoner euro, vilket ökar mängden kapital och gör det möjligt för Veolia att fokusera mer på sina huvudföretag.

Veolia, vars huvudsakliga verksamhet ligger inom vatten- och avfallshanteringsbranschen, sade i ett uttalande den 2 oktober att affären förväntades vara avslutad i slutet av 2018.

Transdev är ett av Sveriges främsta privata trafikoperatörer på marknaden för upphandlad kollektivtrafik. Transdev kör buss, båt, tåg och spårvagn på uppdrag av länstrafikbolag, kommuner och landsting över hela Sverige.

Rethmann är en 100 procent familjeägd tysk serviceföretag, verksam inom logistik och transport, vattenvård och återvinning genom dotterbolaget Remondis och inom bioteknik. Koncernen har 72 000 anställda, en omsättning på 14,4 miljarder euro, exklusive offentlig-privata partnerskap och tre miljarder euro i form av eget kapital.